Vyhľadávanie

Kontakt

Klub sclerosis multiplex Považská Bystrica
Hliny 1312/135
017 07 Považská Bystrica

Čislo účtu IBAN: SK55 0900 0000 0003 6041 3183
IČO: 008969000013

0904-487 594

klubsmpb@gmail.com