Vyhľadávanie

Kontakt

Klub sclerosis multiplex Považská Bystrica
Hliny 1312/135
017 07 Považská Bystrica

Čislo účtu IBAN: SK55 0900 0000 0003 6041 3183
IČO: 008969000013

0904-487 594

klubsmpb@gmail.com

MEDICÍNSKE

Je Ocrelizumab bezpečný?

31.03.2019 00:10
Posledných viac ako 20 rokov výskumu liečby sclerosis multiplex prinieslo na svet  viacero nádejných liekov, ktoré sú schopné ovplyvniť funkciu imunitného systému tak, aby bol zápalový proces pri SM obmedzený a tým bola sekundárne ovplyvnená neurodegenerácia, ktorá ide ruka...

Ozveny z edukačných seminárov IV.

31.03.2019 00:04
    Edukačné semináre nie sú len sedenie na stoličke a sledovanie prednášok. Otázky na prednášajúceho k danej téme málo kedy vyvolajú diskusiu v pléne, nie to v kuloároch. A práve prednášky o správnom a zdravom stravovaní, ako nám opakovane prednášala...

Ozveny z edukačných seminárov III.

31.03.2019 00:03
Edukácia v medicínskych otázkach a rozširovanie vedomostného okruhu našich členov je sústavnou úlohou SZSM. VR SZSM pracuje na plánoch vzdelávania nielen novo diagnostikovaných členov, a to najmä mladých, ale aj starších členov. Tiež pripravuje programy pre všetkých esemkárov na...

Ozveny z edukačných seminárov II.

31.03.2019 00:02
Predchádzajúci článok som začínal slovami: Slovenský zväz sclerosis multiplex sa venuje edukácii svojich členov. Na svojich akciách sa snaží priniesť niečo nové z diagnostiky, liečby a aj zo života svojich členov. Preto je veľmi dôležité po prednesení prednášky klásť prednášateľom otázky,...

Ocrelizumab - nová nádej v liečbe SM

31.03.2019 00:00
Ako vieme, vývoj lieku, jeho výroba s predklinickými i klinickými skúškami trvá určitý čas. Pri nových liekoch je to zhruba desať rokov. A ani nový preparát firmy Roche - Ocrelizumab nie je výnimkou.Sclerosis multiplex sa vyskytuje v dvoch základných formách....

Vírusy a SM

31.03.2019 00:00
Skleróza multiplex priťahovala lekárov od dávnych vekov ešte pred konštituovaním neurológie ako samostatnej medicínskej vedy. V dávnych dobách sa výskyt ochorenia "mapoval", stav pacientov sa sledoval a skúšali sa rôzne liečebné postupy. Priebehy ochorenia  v jednotlivých...

Sú pre nás baktérie užitočné ?

31.03.2019 00:00
Pri slovách baktérie, bacily či koky mnohým z nás vstávajú na koži chlpy. A to preto, že do nás hustili, že sú to, dokonca, úhlavní nepriatelia nášho zdravia. Infekčné ochorenia, prenášané mikroorganizmami, ešte pred päťdesiatimi rokmi boli hrozbou. Patogénne baktérie, teda mikroorganizmy...

Monoklonálne protilátky

31.12.2018 00:00
V posledných cca dvadsiatich rokoch sme zaznamenali výrazný pokrok v liečbe SM. Ubehla relatívne krátka doba, v ktorej sa do klinickej praxi dostalo viacero preparátov, nezriedka i dva či tri v jednom roku. Treba si uvedomiť, že vývoj nových liekov nie je beh na...

Na margo: cvičenie jogy

31.12.2018 00:00
Napriek tomu, že v súčasnosti poznáme na SM liečbu a máme možnosť kontroly priebehu ochorenia, nie je to všetko, čo môžeme pre svojich pacientov urobiť. Musíme ich presvedčiť, čo môžu a čo musia sami sebe urobiť (aj podľa našich zákonov a platných predpisov).Únava...

Edukačný seminár pre novo diagnostikovaných pacientov a Sekciu detí, ich rodičov a mládeže pri SZSM

31.12.2018 00:00
    Ako už býva zvykom, v ostatných rokoch novembrovým edukačným seminárom završujeme vo zväze školiace akcie. Aj tento raz sme si vybrali Ružomberok. Prirástol nám k srdcu. Je tu príjemné, priam komorné prostredie. Je tu možnosť posedieť si v ústraní,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>